Centrálny register zmlúv

Obec Folkušová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
27/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Folkušová
15. Január 2024
Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s. r. o.
28/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Folkušová
22. Február 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
04/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Folkušová
26. Február 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-027/2023
05/2024
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Folkušová
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č.03/2024/226
06/2024
0,00 € NOWAS s. r. o. Obec Folkušová
9. Apríl 2024
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku
07/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Folkušová
15. Apríl 2024
Zmluva č. 324 0582 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
09/2024
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Folkušová
5. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
11/2024
0,00 € AK JUDr. Silvia Tatarková, s. r. o. Obec Folkušová
31. Máj 2024
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP
14/2024
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Folkušová