Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Folkušová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
15/2024
25,00 € Obec Folkušová Ladislav Farbár
31. Máj 2024
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP
14/2024
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Folkušová
25. Máj 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
13/2024
100,00 € Obec Folkušová Stanislav Thomka
5. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
11/2024
0,00 € AK JUDr. Silvia Tatarková, s. r. o. Obec Folkušová
5. Máj 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
12/2024
50,00 € Obec Folkušová Katarína Ďurdíková
26. Apríl 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
10/2024
50,00 € Obec Folkušová Drahomíra Ďurdíková
15. Apríl 2024
Zmluva č. 324 0582 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
09/2024
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Folkušová
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č.03/2024/226
06/2024
0,00 € NOWAS s. r. o. Obec Folkušová
9. Apríl 2024
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku
07/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Folkušová
9. Apríl 2024
D O H O D A Číslo: 24/23/054/25 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
08/2024
113,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Folkušová
26. Február 2024
Kúpna zmluva
01/2024
400,00 € Zdeno Mišutka Obec Folkušová
26. Február 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-027/2023
05/2024
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Folkušová
22. Február 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
04/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Folkušová
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
118/2024
40,00 € Obec Folkušová Ľubica Thomková
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
144/2024
40,00 € Obec Folkušová Ľubica Thomková
15. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
27/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Folkušová
15. Január 2024
Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s. r. o.
28/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Folkušová
10. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
167/2024
40,00 € Obec Folkušová Pavel Reichel
31. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
26/2023
0,00 € AK JUDr. Silvia Tatarková, s. r. o. Obec Folkušová
12. December 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
25/2023
0,00 € Obec Folkušová Viera Kosmeľová