Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Folkušová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 04 38
23/2023
1 500,00 € Nadácia TIPSPORT Obec Folkušová
28. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
22/2023
80,00 € Obec Folkušová Jozef Šavol
8. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
21/2023
50,00 € Obec Folkušová Patrik Weis
30. Október 2023
Zmluva o vykonaní auditu
20/2023
600,00 € GemerAudit, spol. s r. o. Obec Folkušová
27. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
19/2023
0,00 € Obec Folkušová Drahomíra Ďurdíková
24. Október 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
17/2023
0,00 € Obec Folkušová Katarína Hrošovská
24. Október 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
18/2023
0,00 € Obec Folkušová Michaela Lukáčová
16. Október 2023
Zmluva č. ZSV0704202302
ZSV0704202302
0,00 € ENVI - PAK, a. s. Obec Folkušová
28. Júl 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-266-027/2023
KRHZ-ZA-266-027/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Folkušová
25. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
2/2023/P
20,00 € Obec Folkušová Margita Thomková
25. Júl 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
12/2023/OO
0,00 € Brantner Fatra s. r. o. Obec Folkušová
25. Júl 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
12/2023/OO
0,00 € Brantner Fatra s. r. o. Obec Folkušová
25. Júl 2023
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
1/2022/P
0,00 € 3 W Slovakia, s. r. o. Obec Folkušová
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
13/2023/P
0,00 € 3 W Slovakia, s. r. o. Obec Folkušová
26. Jún 2023
Zmluva o dielo
1/2020
34 587,13 € Rikas Trade, s. r. o. Obec Folkušová
13. Máj 2023
Zmluva o využívaní elektronických služieb
Z-07/23
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Folkušová
13. Máj 2023
Dohoda - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
8/2023
599,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Folkušová
13. Máj 2023
Dohoda - Podpora udržania pracovných návykov
9/2023
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Folkušová
13. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
10/2023
3 000,00 € DPO SR Obec Folkušová
13. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte
11/2023
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Folkušová