Centrálny register zmlúv

Obec Folkušová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Zmluva o dielo
1/2020
34 587,13 € Rikas Trade, s. r. o. Obec Folkušová
13. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
10/2023
3 000,00 € DPO SR Obec Folkušová
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 04 38
23/2023
1 500,00 € Nadácia TIPSPORT Obec Folkušová
30. Október 2023
Zmluva o vykonaní auditu
20/2023
600,00 € GemerAudit, spol. s r. o. Obec Folkušová
13. Máj 2023
Dohoda - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
8/2023
599,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Folkušová
4. Marec 2023
Zmluva - Obec Folkušová
1/2023
480,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Folkušová
4. Marec 2023
Nájomná zmluva - kontajner na textil, obuv a hračky
2/2023
288,00 € Zdeno Mišutka Obec Folkušová
4. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby - vydanie certifikátov
1/2022
108,00 € Disig, a.s. Obec Folkušová
13. Máj 2023
Dohoda - Podpora udržania pracovných návykov
9/2023
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Folkušová
28. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
22/2023
80,00 € Obec Folkušová Jozef Šavol
8. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
21/2023
50,00 € Obec Folkušová Patrik Weis
25. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
2/2023/P
20,00 € Obec Folkušová Margita Thomková
29. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
VB1/2022
0,00 € Peter Makový Obec Folkušová
4. Marec 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
3/2023
0,00 € Zdenko Mišutka Obec Folkušová
18. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
4/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Folkušová
18. Marec 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
5/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Folkušová
17. Apríl 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
6/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko (DEUS) Obec Folkušová
13. Máj 2023
Zmluva o využívaní elektronických služieb
Z-07/23
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Folkušová
13. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte
11/2023
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Folkušová
25. Júl 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
12/2023/OO
0,00 € Brantner Fatra s. r. o. Obec Folkušová