Centrálny register zmlúv

Obec Folkušová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Zmluva o dielo
1/2020
34 587,13 € Rikas Trade, s. r. o. Obec Folkušová
13. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
10/2023
3 000,00 € DPO SR Obec Folkušová
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 04 38
23/2023
1 500,00 € Nadácia TIPSPORT Obec Folkušová
30. Október 2023
Zmluva o vykonaní auditu
20/2023
600,00 € GemerAudit, spol. s r. o. Obec Folkušová
13. Máj 2023
Dohoda - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
8/2023
599,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Folkušová
4. Marec 2023
Zmluva - Obec Folkušová
1/2023
480,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Folkušová
26. Február 2024
Kúpna zmluva
01/2024
400,00 € Zdeno Mišutka Obec Folkušová
4. Marec 2023
Nájomná zmluva - kontajner na textil, obuv a hračky
2/2023
288,00 € Zdeno Mišutka Obec Folkušová
9. Apríl 2024
D O H O D A Číslo: 24/23/054/25 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
08/2024
113,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Folkušová
4. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby - vydanie certifikátov
1/2022
108,00 € Disig, a.s. Obec Folkušová
13. Máj 2023
Dohoda - Podpora udržania pracovných návykov
9/2023
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Folkušová
25. Máj 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
13/2024
100,00 € Obec Folkušová Stanislav Thomka
28. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
22/2023
80,00 € Obec Folkušová Jozef Šavol
8. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
21/2023
50,00 € Obec Folkušová Patrik Weis
26. Apríl 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
10/2024
50,00 € Obec Folkušová Drahomíra Ďurdíková
5. Máj 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
12/2024
50,00 € Obec Folkušová Katarína Ďurdíková
7. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Folkušová
24/2023
40,00 € Obec Folkušová Viera Kosmeľová
10. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
167/2024
40,00 € Obec Folkušová Pavel Reichel
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
118/2024
40,00 € Obec Folkušová Ľubica Thomková
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
144/2024
40,00 € Obec Folkušová Ľubica Thomková