Centrálny register zmlúv

Obec Folkušová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
15/2024
25,00 € Obec Folkušová Ladislav Farbár
25. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
2/2023/P
20,00 € Obec Folkušová Margita Thomková
29. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
VB1/2022
0,00 € Peter Makový Obec Folkušová
4. Marec 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
3/2023
0,00 € Zdenko Mišutka Obec Folkušová
18. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
4/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Folkušová
18. Marec 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
5/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Folkušová
17. Apríl 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
6/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko (DEUS) Obec Folkušová
13. Máj 2023
Zmluva o využívaní elektronických služieb
Z-07/23
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Folkušová
13. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte
11/2023
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Folkušová
25. Júl 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
12/2023/OO
0,00 € Brantner Fatra s. r. o. Obec Folkušová
25. Júl 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
12/2023/OO
0,00 € Brantner Fatra s. r. o. Obec Folkušová
25. Júl 2023
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
1/2022/P
0,00 € 3 W Slovakia, s. r. o. Obec Folkušová
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
13/2023/P
0,00 € 3 W Slovakia, s. r. o. Obec Folkušová
28. Júl 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-266-027/2023
KRHZ-ZA-266-027/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Folkušová
16. Október 2023
Zmluva č. ZSV0704202302
ZSV0704202302
0,00 € ENVI - PAK, a. s. Obec Folkušová
24. Október 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
17/2023
0,00 € Obec Folkušová Katarína Hrošovská
24. Október 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
18/2023
0,00 € Obec Folkušová Michaela Lukáčová
27. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
19/2023
0,00 € Obec Folkušová Drahomíra Ďurdíková
12. December 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
25/2023
0,00 € Obec Folkušová Viera Kosmeľová
31. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
26/2023
0,00 € AK JUDr. Silvia Tatarková, s. r. o. Obec Folkušová