Centrálny register zmlúv

Obec Folkušová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
4/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Folkušová
18. Marec 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
5/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Folkušová
4. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby - vydanie certifikátov
1/2022
108,00 € Disig, a.s. Obec Folkušová
4. Marec 2023
Zmluva - Obec Folkušová
1/2023
480,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Folkušová
4. Marec 2023
Nájomná zmluva - kontajner na textil, obuv a hračky
2/2023
288,00 € Zdeno Mišutka Obec Folkušová
4. Marec 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
3/2023
0,00 € Zdenko Mišutka Obec Folkušová
29. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
VB1/2022
0,00 € Peter Makový Obec Folkušová