Centrálny register zmlúv

Obec Folkušová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva č. 324 0582 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
09/2024
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Folkušová
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č.03/2024/226
06/2024
0,00 € NOWAS s. r. o. Obec Folkušová
9. Apríl 2024
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku
07/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Folkušová
9. Apríl 2024
D O H O D A Číslo: 24/23/054/25 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
08/2024
113,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Folkušová
26. Február 2024
Kúpna zmluva
01/2024
400,00 € Zdeno Mišutka Obec Folkušová
26. Február 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-027/2023
05/2024
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Folkušová
22. Február 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
04/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Folkušová
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
118/2024
40,00 € Obec Folkušová Ľubica
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
144/2024
40,00 € Obec Folkušová Ľubica
15. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
27/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Folkušová
15. Január 2024
Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s. r. o.
28/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Folkušová
10. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
167/2024
40,00 € Obec Folkušová Pavel Reichel
31. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
26/2023
0,00 € AK JUDr. Silvia Tatarková, s. r. o. Obec Folkušová
12. December 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
25/2023
0,00 € Obec Folkušová Viera Kosmeľová
7. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Folkušová
24/2023
40,00 € Obec Folkušová Viera Kosmeľová
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 04 38
23/2023
1 500,00 € Nadácia TIPSPORT Obec Folkušová
28. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
22/2023
80,00 € Obec Folkušová Jozef Šavol
8. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
21/2023
50,00 € Obec Folkušová Patrik Weis
30. Október 2023
Zmluva o vykonaní auditu
20/2023
600,00 € GemerAudit, spol. s r. o. Obec Folkušová
27. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
19/2023
0,00 € Obec Folkušová Drahomíra Ďurdíková