Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00706
ZML.2024/00706
20,00 € Obec Blatnica Miroslav Jaroščák
3. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00669
ZML.2024/00669
20,00 € Obec Blatnica Zuzana Blašková
4. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00710
ZML.2024/00710
20,00 € Obec Blatnica Martin Motúz
5. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00652
ZML.2024/00652
20,00 € Obec Blatnica Soňa Halusková
12. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00691
ZML.2024/00691
20,00 € Obec Blatnica Mária Vagaská
10. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00703
ZML.2024/00703
20,00 € Obec Blatnica Monika Halgašová
12. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00589
ZML.2024/00589
20,00 € Obec Blatnica Anna Gajdošíková
12. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00640
ZML.2024/00640
20,00 € Obec Blatnica Eva Špániková
12. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00641
ZML.2024/00641
20,00 € Obec Blatnica Eva Špániková
13. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00603
ZML.2024/00603
20,00 € Obec Blatnica Pavel Šimko
13. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00604
ZML.2024/00604
20,00 € Obec Blatnica Pavel Šimko
17. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00621
ZML.2024/00621
20,00 € Obec Blatnica Peter Maťko
17. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00632
ZML.2024/00632
20,00 € Obec Blatnica Oľga Ursinyová
17. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00650
ZML.2024/00650
20,00 € Obec Blatnica Oľga Ursinyová
17. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00718
ZML.2024/00718
20,00 € Obec Blatnica Margita Froľová
17. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00719
ZML.2024/00719
20,00 € Obec Blatnica Oľga Ursinyová
20. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00717
ZML.2024/00717
20,00 € Obec Blatnica Jozef Lúdik
24. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00617
ZML.2024/00617
20,00 € Obec Blatnica Valéria Kalnická
24. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00695
ZML.2024/00695
20,00 € Obec Blatnica Dušan Lúčanský
24. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00696
ZML.2024/00696
20,00 € Obec Blatnica Dušan Lúčanský