Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov v obci Blatnica - rok 2023
30122022
0,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
9. Január 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2022/00574
2022/00574
0,00 € Obec Blatnica Jirkovský Maroš
9. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov
912023
0,00 € FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Obec Blatnica
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 14112022
1/2023
0,00 € AJFA + AVIS, s.r.o. Obec Blatnica
17. Máj 2023
AKTIVAČNÝ FORMULÁR KOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU MUNIPOLIS
1752023
0,00 € MUNIPOLIS s.r.o. Obec Blatnica
19. Máj 2023
Zmluva o grantovom účte "Zberný dvor"
24015080023
0,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
2. Jún 2023
Darovacia zmluva - Jaroslav Macko
262023
0,00 € Jaroslav Macko Obec Blatnica
18. Júl 2023
ZMLUVA o nakladaní s komunálnym odpadom (OZV)
1872023
0,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
24. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu z 24.7.2023
2472023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Blatnica
17. August 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP
11082023
0,00 € Ing. Miroslava Mercelová Obec Blatnica
17. August 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany
11082023-PO
0,00 € Ing. Miroslava Mercelová Obec Blatnica
26. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_036
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_036
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Blatnica
31. August 2023
ZMLUVA o nakladaní s komunálnym odpadom 2 (OZV)
31082023
0,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
16. Október 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
23/23/010/9
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Blatnica
26. Október 2023
Zmluva o vykonaní auditu za rok 2022
5/2023
0,00 € STRAKA & Partners, s.r.o. audltorskd spolodnos{, Obec Blatnica
9. November 2023
Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb
09112023
0,00 € EM CARD a. s. Obec Blatnica
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní Služby PlatbaMobilom.sk
13112023
0,00 € ELET, s.r.o. Obec Blatnica
30. November 2023
Darovacia zmluva - klavír PETROF
30112023
0,00 € Ing. Andrea Baranová Blizniak Obec Blatnica
16. Január 2024
Zmluva o úvere č. 16-001-24 - rozšírenie ŠJ
16/001/24
0,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
16. Január 2024
Zmluva o účte Municipálneho úveru - rozšírenie ŠJ
16012024
0,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica