Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2022
Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Brantner Fatra s.r.o.
-CRZ-
1 500,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
12. September 2023
Darovacia zmluva č. 12092023
12092023
1 500,00 € TERACOM, s.r.o. Obec Blatnica
9. November 2022
Zmluva o zájazde - Základná škola Blatnica
19120
1 400,00 € CK Slniečko, spol. s r .o. Obec Blatnica
9. November 2022
Zmluva o vykonaní auditu
GA12042022
1 200,00 € GemerAudit, spol. s r.o. Obec Blatnica
25. Júl 2022
Dotácia z rozpočtu obce Blatnica č. 2/2022
2/2022
1 000,00 € Obec Blatnica Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. vyznania na Slovensku Blatnica
9. November 2022
Zmluva o propagácii a reklame č.TU0012022
TU0012022
1 000,00 € Obec Blatnica Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.
6. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
4/6/2023
1 000,00 € Marián Frkáň Obec Blatnica
9. August 2023
Darovacia zmluva
09082023
Doplnená
1 000,00 € Obec Blatnica REVISTAV s.r.o.
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica 2/2023
2/2023
1 000,00 € Obec Blatnica Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. vyznania na Slovensku Blatnica
13. November 2023
Kúpna zmluva - Multifunkčný robot do ŠJ
06112023
1 000,00 € Renáta Hanesová Obec Blatnica
26. Júl 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
2552023
500,00 € Obec Blatnica Brantner Fatra s.r.o.
16. Október 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
16102023
500,00 € Obec Blatnica Brantner Fatra s.r.o.
15. Máj 2023
Zmluva o servisnej službe
JS/2023/M/01382/VP
470,40 € JOHNNY SERVIS s.r.o. Obec Blatnica
18. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2023/00578
2023/00578
450,00 € Obec Blatnica Igor Blizniak
1. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
29052022AL
350,00 € Štúdio tanca a pohybu Alegria. o.z. Obec Blatnica
24. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Štefan Mrázik
23102023
250,00 € Štefan Mrázik Obec Blatnica
24. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Jozef Večerek
24102023
250,00 € Jozef Večerek Obec Blatnica
6. September 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 06092023
06092023
200,00 € Jaroslav Macko Obec Blatnica
16. December 2022
Zmluva o servisnej službe
325950
185,40 € ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Obec Blatnica
16. December 2022
Zmluva o servisnej službe
325953
174,34 € ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Obec Blatnica