Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Universal Music, s.r.o.
1062022UM
6 000,00 € Universal Music, s.r.o. Obec Blatnica
26. August 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu 2672022 - Universal Music, s.r.o.
2672022
6 000,00 € Universal Music, s.r.o. Obec Blatnica
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácia z prostriedkov DPO SR
522052
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Blatnica
9. Február 2023
Zmluva uzatvorená v zmysle §269 odseku 2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
322023
5 000,00 € OZ Divadlo Maska Obec Blatnica
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre rok 2023
523047
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Blatnica
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
1252023
4 560,00 € Universal Music, s.r.o. Obec Blatnica
30. November 2023
Kúpna zmluva - Unimobunka
230233
4 428,00 € EDSTREX, s.r.o. Obec Blatnica
10. August 2022
Darovacia zmluva - Botastav s.r.o.
10082022/DZ
3 174,00 € Obec Blatnica BOTASTAV s.r.o.
10. August 2022
Darovacia zmluva - Apartmány na svahu, s.r.o.
10082022/1/DZ
2 500,00 € Obec Blatnica Apartmány na svahu, s.r.o.
4. September 2023
ZMLUVA O SLUŽBÁCH - ROZŠÍRENIE KAPACITY - PRÍSTAVBA MŠ BLATNICA
040923
2 500,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Blatnica
12. September 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Mgr. Peter Cabadaj
592022
2 000,00 € Mgr. Peter Cabadaj Obec Blatnica
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
DZ1052023
2 000,00 € Darovacia zmluva Ing. Andrea Baranová Blizniak
12. Máj 2023
Zmluva o službách
03/05/2023
2 000,00 € Peter Baran - CS Consulting Obec Blatnica
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica 3/2023
3/2023
2 000,00 € Obec Blatnica Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. vyznania na Slovensku Blatnica
20. November 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Mgr. Peter Cabadaj (20.11.2023)
20112023
2 000,00 € Mgr. Peter Cabadaj Obec Blatnica
20. December 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1/2022
1 650,00 € Mgr. art. Matúš Marček arch. Obec Blatnica
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica v roku 2023
042023
1 650,00 € Centrum environmentálnej výchovy Turiec Obec Blatnica
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica 3/2022
3/2022
1 550,00 € Obec Blatnica Centrum environmentálnej výchovy Turiec
23. November 2022
Darovacia zmluva č. 22112022
22112022
1 538,00 € Peter Hajčík, s.r.o. Obec Blatnica
5. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti (RADZO) č. 5102323
5102323
1 530,00 € Obec Blatnica Ján Radzo