Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00600
ZML.2024/00600
40,00 € Obec Blatnica Terézia Čillová
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00616
ZML.2024/00616
40,00 € Obec Blatnica Dana Borcovanová
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00630
ZML.2024/00630
40,00 € Obec Blatnica Mgr. Nadežda Herdová
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00637
ZML.2024/00637
40,00 € Obec Blatnica Dana Borcovanová
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00692
ZML.2024/00692
40,00 € Obec Blatnica Martin Hanko
20. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00708
ZML.2024/00708
40,00 € Obec Blatnica Martin Hanko
20. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00588
ZML.2024/00588
40,00 € Obec Blatnica Oľga Gazdágová
20. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00607
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00607
40,00 € Obec Blatnica Anna Marčeková
21. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00693
ZML.2024/00693
40,00 € Obec Blatnica Renáta Konštiaková
21. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00633
ZML.2024/00633
40,00 € Obec Blatnica Ľubomír Šimonides
24. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00619
ZML.2024/00619
40,00 € Obec Blatnica Anna Ferenčíková
24. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00668
ZML.2024/00668
40,00 € Obec Blatnica Bibiana Fedorová
24. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00654
ZML.2024/00654
40,00 € Obec Blatnica Anna Prachárová
24. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00584
ZML.2024/00584
40,00 € Obec Blatnica Anna Novosedliaková
24. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00651
ZML.2024/00651
40,00 € Obec Blatnica Ľubica Rybárska
27. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00626
ZML.2024/00626
40,00 € Obec Blatnica Janka Kvapilová
27. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00627
ZML.2024/00627
40,00 € Obec Blatnica Janka Kvapilová
27. Máj 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2014/00311
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. ZML.2014/00311
40,00 € Obec Blatnica Margita Froľová
28. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00624
ZML.2024/00624
40,00 € Obec Blatnica Ján Makový
29. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00663
ZML.2024/00663
40,00 € Obec Blatnica Vladimír Líška