Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
23052024/lunys/zs
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Blatnica
3. Jún 2024
Kúpnopredajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru - Školská jedáleň
31052024/SJ
0,00 € QUAL1TED s.r.o. Obec Blatnica
11. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA - JV - TRADE, s.r.o.
03062024
0,00 € Obec Blatnica JV - TRADE, s.r.o.
12. Jún 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ ORGANIZOVANÝCH LYŽIARSKYCH KURZOV
31052024
0,00 € FATRA SKI, s.r.o. Obec Blatnica
12. Jún 2024
ZMLUVA o poskytovaní služieb (elektronické komunikácie)
ZMLUVA č.GAYA/ 2061015 .3 (dodatok č.2)
0,00 € Gaya, s.r.o. Obec Blatnica
12. Jún 2024
ZMLUVA o poskytovaní služieb (elektronické komunikácie)
ZMLUVA č.GAYA/ 2240356
0,00 € Gaya, s.r.o. Obec Blatnica
7. August 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2022/00576
2023/00576
10,00 € Obec Blatnica Tibor Fajszi
25. Október 2023
Licenčná zmluva
25102023
12,00 € eSYST s.r.o. Obec Blatnica
14. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00608
ZML.2024/00608
15,00 € Obec Blatnica Miroslava Štanclová
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00629
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00629
15,00 € Obec Blatnica Mgr. Nadežda Herdová
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00707
ZML.2024/00707
15,00 € Obec Blatnica Martin Hanko
21. Október 2022
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2022/00572
2022/572
20,00 € Obec Blatnica Ing. Lívia Chropovská
28. Október 2022
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2022/00573
2022/573
20,00 € Obec Blatnica Valéria Kalnická
11. Január 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2022/00575
2022/00575
20,00 € Obec Blatnica Anna Jurášková
8. September 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2023/00577
2023/00577
20,00 € Obec Blatnica Mgr. Linda Jurčáková
18. Apríl 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
ZML.2014/00374
20,00 € Svetozár Lacko Obec Blatnica
23. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00579
ZML.2024/00579
20,00 € Viera Štefundová Obec Blatnica
24. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00581
ZML.2024/00581
20,00 € Miroslav Ovsák Obec Blatnica
15. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00660
ZML.2024/00660
20,00 € Obec Blatnica Soňa Sviteková
15. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00677
ZML.2024/00677
20,00 € Obec Blatnica Elena Kollárová