Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu z 24.7.2023
2472023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Blatnica
17. August 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP
11082023
0,00 € Ing. Miroslava Mercelová Obec Blatnica
17. August 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany
11082023-PO
0,00 € Ing. Miroslava Mercelová Obec Blatnica
26. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_036
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_036
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Blatnica
31. August 2023
ZMLUVA o nakladaní s komunálnym odpadom 2 (OZV)
31082023
0,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
16. Október 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
23/23/010/9
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Blatnica
26. Október 2023
Zmluva o vykonaní auditu za rok 2022
5/2023
0,00 € STRAKA & Partners, s.r.o. audltorskd spolodnos{, Obec Blatnica
9. November 2023
Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb
09112023
0,00 € EM CARD a. s. Obec Blatnica
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní Služby PlatbaMobilom.sk
13112023
0,00 € ELET, s.r.o. Obec Blatnica
30. November 2023
Darovacia zmluva - klavír PETROF
30112023
0,00 € Ing. Andrea Baranová Blizniak Obec Blatnica
16. Január 2024
Zmluva o úvere č. 16-001-24 - rozšírenie ŠJ
16/001/24
0,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
16. Január 2024
Zmluva o účte Municipálneho úveru - rozšírenie ŠJ
16012024
0,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
19. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov žiakov ZŠ Blatnica 2024
19012024/Zš
0,00 € FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Obec Blatnica
19. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov žiakov MŠ Blatnica 2024
19012024/Mš
0,00 € FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Obec Blatnica
22. Január 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
22012024
0,00 € E-cycling s.r.o. Obec Blatnica
6. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o službách č. 03/05/2023 zo dňa 03.05.2023
1
0,00 € Peter Baran - CS Consulting Obec Blatnica
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby - výplatný lístok na mobilný telefón
2024/092
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Obec Blatnica
7. Máj 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - zberný dvor
202401-NP-0731
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Obec Blatnica
9. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
ZML.2024/00599
0,00 € Obec Blatnica Miroslava Štanclová
24. Máj 2024
ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
23052024/lunys/ms
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Blatnica