Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2022
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA o obstaraní predaja knižnej publikácie
262022MT
0,00 € Martinus, s.r.o. Obec Blatnica
7. Jún 2022
Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek - Ticketportal
AM/1022/48E
0,00 € Ticketportal SK, s.r.o. Obec Blatnica
7. Jún 2022
Zmluva o grantovom účte - Prima banka
1374/13/0122
0,00 € Primá banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
3. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 27622REV
1/27622REV
0,00 € REVISTAV, s.r.o. Obec Blatnica
26. September 2022
Zmluva o grantovom účte
2401504022
0,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
9. November 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-302-136/2022
KRHZ-ZA-VO-302-136/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Blatnica
9. November 2022
Darovacia zmluva č. ZML-3-63/2021-230
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Obec Blatnica Štatistický úrad SR
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. DT_1020/2022
DT_1020/2022
0,00 € D&T LAN, s.r.o. Obec Blatnica
9. November 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretá dňa 7.1.2015
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretá dňa 7.1.2015
0,00 € Obec Blatnica Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec
9. November 2022
Zmluva pre umiestnenie z-boxu
27042022-zbox
0,00 € Obec Blatnica Packeta Slovakia s. r. o.
20. December 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Obec Blatnica Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20. December 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV
20122022
0,00 € CMT Group s. r. o. Obec Blatnica
30. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov v obci Blatnica - rok 2023
30122022
0,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
9. Január 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2022/00574
2022/00574
0,00 € Obec Blatnica Jirkovský Maroš
9. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov
912023
0,00 € FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Obec Blatnica
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 14112022
1/2023
0,00 € AJFA + AVIS, s.r.o. Obec Blatnica
17. Máj 2023
AKTIVAČNÝ FORMULÁR KOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU MUNIPOLIS
1752023
0,00 € MUNIPOLIS s.r.o. Obec Blatnica
19. Máj 2023
Zmluva o grantovom účte "Zberný dvor"
24015080023
0,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
2. Jún 2023
Darovacia zmluva - Jaroslav Macko
262023
0,00 € Jaroslav Macko Obec Blatnica
18. Júl 2023
ZMLUVA o nakladaní s komunálnym odpadom (OZV)
1872023
0,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica