Centrálny register zmlúv

Obec Budiná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla aposkytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 2.3.2021
1
50,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Budiná
10. Október 2022
Kúpna zmluva
000
4 800,00 € Štefan Vantruba Obec Budiná
8. Február 2023
Dodatok k zmluve č. 329/20/2002
329/20/2002
0,00 € MEPOS s.r.o. Obec Budiná
24. Apríl 2023
Zmluva o reklame
05/2023
100,00 € Obec Bduiná BITUNOVA, spol. s r..o.
24. Apríl 2023
Zmluva o reklame
1
0,00 € Obec Budiná S.G.R., s r.o.
31. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
15084461
755,05 € Orange Slovensko, a.s. Obec Budiná
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
12010/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Budiná
22. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20202221
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Budiná