Centrálny register zmlúv

Obec Budiná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 316267-2020 uzavretej dňa 2.6.2020
1
137 197,23 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Budiná
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091CZS6-91-108
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Budiná
10. Október 2022
Kúpna zmluva
000
4 800,00 € Štefan Vantruba Obec Budiná
12. December 2022
Mandátna zmluva
1200392022
1 800,00 € CEVEO, s.r.o. Obec Budiná
31. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
15084461
755,05 € Orange Slovensko, a.s. Obec Budiná
20. September 2023
Dohoda o cene č. 2023/23008485
2023/23008485
200,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Budiná
15. December 2023
Auto a pohoda Poistenie vozidiel
5902623429
183,88 € UNIQUA pojisťovňa a.s. Obec Budiná
30. Január 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
2
180,00 € Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci Obec Budiná
18. Október 2022
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00315974/000/2022
158,40 € INISOFT s.r.o. Obec Budiná
29. November 2022
Zmluva o poskytovaní služby technika požiarnej ochrany a o poskytovaní služby v oblasti civilnej ochrany
5/2022
Doplnená
54,00 € PRO - BE, s.r.o. Obec Budiná
24. Apríl 2023
Zmluva o reklame
05/2023
100,00 € Obec Bduiná BITUNOVA, spol. s r..o.
26. Marec 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
5190064897
57,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Budiná
31. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla aposkytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 2.3.2021
1
50,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Budiná
1. Október 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
5190063336
38,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Groupu Obec Budiná
2. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
5190061940
28,50 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Groupu Obec Budiná
22. November 2022
Dohoda o výpovedi ZMLUVY č. 12/2019
1
0,00 € Ing. Milan Chamula Obec Budiná
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24ZSS52026470006
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Budiná
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24ZSS5202643000Q
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Budiná
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24ZSS5202655000A
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Budiná
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
52ZSS53082660006
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Budiná