Centrálny register zmlúv

Obec Budiná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Dohoda o výpovedi ZMLUVY č. 12/2019
1
0,00 € Ing. Milan Chamula Obec Budiná
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24ZSS52026470006
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Budiná
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24ZSS5202643000Q
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Budiná
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24ZSS5202655000A
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Budiná
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
52ZSS53082660006
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Budiná
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24ZSS5202649000X
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Budiná
8. Február 2023
Dodatok k zmluve č. 329/20/2002
329/20/2002
0,00 € MEPOS s.r.o. Obec Budiná
21. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
E100007407
0,00 € RIGHT POWER, a.s. Obec Budiná
24. Apríl 2023
Zmluva o reklame
1
0,00 € Obec Budiná S.G.R., s r.o.
20. September 2023
O dodávke vody z verejného vodovodu
206200027
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Budiná
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
12010/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Budiná
22. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20202221
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Budiná
10. Január 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070APX4
309070APX4
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Budiná
2. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
5190061940
28,50 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Groupu Obec Budiná
1. Október 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
5190063336
38,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Groupu Obec Budiná
31. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla aposkytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 2.3.2021
1
50,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Budiná
26. Marec 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
5190064897
57,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Budiná
24. Apríl 2023
Zmluva o reklame
05/2023
100,00 € Obec Bduiná BITUNOVA, spol. s r..o.
29. November 2022
Zmluva o poskytovaní služby technika požiarnej ochrany a o poskytovaní služby v oblasti civilnej ochrany
5/2022
Doplnená
54,00 € PRO - BE, s.r.o. Obec Budiná
18. Október 2022
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00315974/000/2022
158,40 € INISOFT s.r.o. Obec Budiná