Centrálny register zmlúv

Obec Staškov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 179/2022
179/2022
33,20 € Obec Staškov Bytčánková Mária
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 180/2022
180/2022
33,20 € Obec Staškov Machovčáková Ľudmila
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 181/2022
181/2022
49,80 € Obec Staškov Buček František
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 182/2022
182/2022
33,20 € Obec Staškov Janíková Anna PhDr
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 183/2022
183/2022
16,60 € Obec Staškov Šimanicová Elena
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 184/2022
184/2022
33,20 € Obec Staškov Šimanicová Elena
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 185/2022
185/2022
16,60 € Obec Staškov Šimanicová Elena
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 186/2022
186/2022
16,60 € Obec Staškov Hnitková Janka
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 187/2022
187/2022
33,20 € Obec Staškov Majtanová Štefánia
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 188/2022
188/2022
33,20 € Obec Staškov Slaniňáková Oľga
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 189/2022
189/2022
16,60 € Obec Staškov Slaniňáková Oľga
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 190/2022
190/2022
16,60 € Obec Staškov Slaniňáková Oľga
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 191/2022
191/2022
33,20 € Obec Staškov Slaniňáková Oľga
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č.192/2022
192/2022
16,60 € Obec Staškov Maslík Ladislav
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č.193/2022
193/2022
33,20 € Obec Staškov Maslík Ladislav
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 194/2022
194/2022
33,20 € Obec Staškov Kajánek Gustav
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 195/2022
195/2022
49,80 € Obec Staškov Poláčková Ľubomíra
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č.196/2022
196/2022
33,20 € Obec Staškov Urbaníková Eva
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 197/2022
197/2022
33,20 € Obec Staškov Čečotková Anna
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 198/2022
198/2022
16,60 € Obec Staškov Sýkorová Júlia