Centrálny register zmlúv

Obec Staškov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 252/2022
252/2022
16,60 € Obec Staškov Vojvodíková Janka
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 253/2022
253/2022
33,20 € Obec Staškov Vojvodíková Janka
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 254/2022
254/2022
33,20 € Obec Staškov Hruška Pavol
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 255/2022
255/2022
16,60 € Obec Staškov Kopičiarová Anna
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 256/2022
256/2022
33,20 € Obec Staškov Andričiková Jozefína
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 257/2022
257/2022
16,60 € Obec Staškov Andričiková Jozefína
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 258/2022
258/2022
33,20 € Obec Staškov Hulík Pavol
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 259/2022
259/2022
16,60 € Obec Staškov Lysek Bohuš
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 260/2022
260/2022
33,20 € Obec Staškov Dembický Matúš
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 261/2022
261/2022
16,60 € Obec Staškov Dembický Matúš
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 262/2022
262/2022
33,20 € Obec Staškov Čagalová Oľga
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 263/2022
263/2022
33,20 € Obec Staškov Mravec Ján
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 264/2022
264/2022
16,60 € Obec Staškov Kučáková Vlasta
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 265/2022
265/2022
16,60 € Obec Staškov Kučáková Vlasta
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 266/2022
266/2022
33,20 € Obec Staškov Fuják Ján
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 267/2022
267/2022
33,20 € Obec Staškov Bugalová Emília
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 268/2022
268/2022
33,20 € Obec Staškov Sabová Martina
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 269/2022
269/2022
33,20 € Obec Staškov Krátka Veronika
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 270/2022
270/2022
33,20 € Obec Staškov Krištofíková Ľudmila
13. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 271/2022
271/2022
16,60 € Obec Staškov Sedlárová Ivana