Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 04/2023/Do
ZM7/2023
7 600,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Pečeňady 135, 92207 Pečeňady Obec Pečeňady, Pečeňady 93
30. Január 2024
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024
ZM144/2024
6 471,91 € DATALAN, a.s., Krasovského 14, 85101 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Marec 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb aktívnym registrovaným športovcom
ZM11/2023
6 000,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o propagácii
ZM20/2023
5 000,00 € COOP Jednota Trnava, s.d., Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Máj 2024
Zmluva o propagácii
ZM176/2024
5 000,00 € COOP Jednota Trnava, s.d., Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Odvedenie a vyčistenie balastných vôd ČS Pečeňady
ZM150/2024
4 826,43 € Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 81109 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZM31/2023
4 380,00 € JUDr. Juraj Jurovský, advokát, Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
25. August 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
ZM189/2022
4 032,00 € Ing. arch. Marcel Zachar, Sibírska 20/A, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. September 2022
Zmluva o zájazde
ZM195/2022
3 884,00 € Satur Travel, a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Október 2023
Mandátna zmluva č. 2/PL,SP/2023 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, medzi:
ZM42/2023
3 800,00 € Ing. Ľubor Pivoň, Jiráskova 13, 91702 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 1/2024
ZM145/2024
3 660,00 € DATALAN, a.s., Krasovského 14, 85101 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Mandátna zmluva na výkon inžinierskej činnosti
ZM154/2024
3 588,00 € DOMUS - Urban a syn stavebná spol. s r.o., Komenského 4535/16, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 03/2023/Do
ZM6/2023
3 000,00 € Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Pečeňady, o.j.z., 92207 Pečeňady 167 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
16. Január 2024
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb aktívnym registrovaným športovcom
ZM61/2024
3 000,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.03/2024/Do
ZM163/2024
3 000,00 € Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Pečeňady, o.j.z., 92207 Pečeňady 167 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.05/2024/Do
ZM165/2024
2 600,00 € Šachový klub Pečeňady, 922 07 Pečeňady 158 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Október 2022
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľností
ZM200/2022
2 507,40 € JUDr. Viktor Hromada, Bc. Ján Hutta, Miroslav Kamenár, Peter Lipka, Boris Guldan, Henrieta Guldanová Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZM194/2022
2 400,00 € N.M.-Audit, s.r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 N. Mesto nad Váhom Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 05/2023/Do
ZM8/2023
2 400,00 € Šachový klub Pečeňady, 922 07 Pečeňady 158 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. November 2023
Mandátna zmluva č. 2/2023
ZM46/2023
2 340,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93