Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM42/2022
500,00 € Spoločnosť Parkinson Slovensko Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM139/2022
700,00 € Šachový klub Pečeňady, 922 07 Pečeňady 158 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. August 2022
Mandátna zmluva č. 16/2022
ZM187/2022
720,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Júl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
ZM186/2022
998,64 € Jarmila Horváthová, 92207 Pečeňady 86 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. November 2023
Vyhlásenie spoločníka - Obce Pečeňady o vložení nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti Geotermálny Prameň, s.r.o.
ZM48/2023
1 000,00 € Geotermálny Prameň, s.r.o., 922 07 Pečeňady 93 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Október 2022
Mandátna zmluva č. 20/2022
ZM201/2022
1 130,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
ZM192/2022
1 162,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o., 922 08 Veselé 346 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Október 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
ZM199/2022
1 628,40 € Ing. arch. Marcel Zachar, Sibírska 20/A, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM41/2023
2 000,00 € HORNÉ HÚŠČIE 3D, Nám. M.R.Štefánika 524/19, 907 01 Myjava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. November 2023
Mandátna zmluva č. 1/2023
ZM45/2023
2 010,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. November 2023
Mandátna zmluva č. 2/2023
ZM46/2023
2 340,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZM194/2022
2 400,00 € N.M.-Audit, s.r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 N. Mesto nad Váhom Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 05/2023/Do
ZM8/2023
2 400,00 € Šachový klub Pečeňady, 922 07 Pečeňady 158 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Október 2022
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľností
ZM200/2022
2 507,40 € JUDr. Viktor Hromada, Bc. Ján Hutta, Miroslav Kamenár, Peter Lipka, Boris Guldan, Henrieta Guldanová Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 03/2023/Do
ZM6/2023
3 000,00 € Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Pečeňady, o.j.z., 92207 Pečeňady 167 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Október 2023
Mandátna zmluva č. 2/PL,SP/2023 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, medzi:
ZM42/2023
3 800,00 € Ing. Ľubor Pivoň, Jiráskova 13, 91702 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. September 2022
Zmluva o zájazde
ZM195/2022
3 884,00 € Satur Travel, a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
25. August 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
ZM189/2022
4 032,00 € Ing. arch. Marcel Zachar, Sibírska 20/A, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZM31/2023
4 380,00 € JUDr. Juraj Jurovský, advokát, Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o propagácii
ZM20/2023
5 000,00 € COOP Jednota Trnava, s.d., Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93