Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 02/2022/ZoD
ZM50/2023
0,00 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
ZM54/2023
0,00 € ELEKOS, Párovská 44, 94901 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZM32/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZM33/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
18. Február 2024
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
ZM148/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZM155/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
ZM153/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
ZM152/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. ZM – 05/2020 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
ZM158/2024
0,00 € IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
27. Marec 2024
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch č. FT/1968/24/8571
ZM167/2024
0,00 € Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
5. Apríl 2024
Rámcová zmluva treasury
ZM169/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
10. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZM170/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZM171/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva
ZM174/2024
0,00 € PLANTEX, s.r.o., 92208 Veselé pri Piešťanoch 417 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 140/22/2024
ZM175/2024
0,00 € Agrotrade Group, s.r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Jún 2023
DODATOK č. 10 K ZMLUVE O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO ÚRADU SAMOSPRÁVY zo dňa 30.1.2008 v znení neskorších dodatkov
ZM30_2023
0,60 € Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice Obec Pečeňady, Pečeňady 93
13. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM147/2024
3,94 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Jún 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM150/2022
10,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM70/2022
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM69/2022
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93