Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. ZM-21/2020
ZM205/2022
234,00 € IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
2. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM47/2022
293,55 € Dominika Pažitková, 922 07 Pečeňady 139 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM52/2023
300,00 € DOTYK ŽIVOTA, o. z., P. Jantauscha 667/11, 922 03 Vrbové Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. Jún 2022
Mandátna zmluva č. 13/2022
ZM137/2022
320,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM13/2023
424,68 € Mgr. Dominika Čarnogurská Photography, 067 12 Koškovce 114, Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM12/2023
428,40 € Dominika Pažitková, 922 07 Pečeňady 139 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Október 2022
Mandátna zmluva č. 21/2022
ZM202/2022
430,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. Jún 2022
Mandátna zmluva č. 14/2022
ZM138/2022
450,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM42/2022
500,00 € Spoločnosť Parkinson Slovensko Obec Pečeňady, Pečeňady 93
4. Apríl 2024
Príkazná zmluva č. 116/VO/012024/PL-KS
ZM168/2024
600,00 € Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM139/2022
700,00 € Šachový klub Pečeňady, 922 07 Pečeňady 158 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. August 2022
Mandátna zmluva č. 16/2022
ZM187/2022
720,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Júl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
ZM186/2022
998,64 € Jarmila Horváthová, 92207 Pečeňady 86 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. November 2023
Vyhlásenie spoločníka - Obce Pečeňady o vložení nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti Geotermálny Prameň, s.r.o.
ZM48/2023
1 000,00 € Geotermálny Prameň, s.r.o., 922 07 Pečeňady 93 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM173/2024
1 000,00 € Základná škola, Školská 5, 92207 V. Kostoľany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Október 2022
Mandátna zmluva č. 20/2022
ZM201/2022
1 130,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
ZM192/2022
1 162,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o., 922 08 Veselé 346 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
29. Február 2024
Mandátna zmluva č. 1/2024
ZM157/2024
1 210,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Október 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
ZM199/2022
1 628,40 € Ing. arch. Marcel Zachar, Sibírska 20/A, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM41/2023
2 000,00 € HORNÉ HÚŠČIE 3D, Nám. M.R.Štefánika 524/19, 907 01 Myjava Obec Pečeňady, Pečeňady 93