Centrálny register zmlúv

Obec Melčice - Lieskové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
26/2024
0,00 € Katarína Opatovská Obec Melčice-Lieskové
14. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
27/2024
0,00 € Ľubomíra Daniová Obec Melčice-Lieskové
14. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
28/2024
0,00 € MUDr. Matúš Kráľ Obec Melčice-Lieskové
14. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
29/2024
0,00 € ZORION s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
31/2024
0,00 € Jarmila Lichnerová Obec Melčice-Lieskové
27. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
33/2024
0,00 € Monika Urbanová Obec Melčice-Lieskové
1. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
35/2024
0,00 € PE.PE s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
1. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
36/2024
0,00 € SURGE s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
21. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
40/2024
0,00 € Alena Spačková Obec Melčice-Lieskové
22. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1113035
42/2024
0,00 € Energie2, a. s., odštepný závod Energie2, a. s. - Predaj elektriny a plynu, o. z. Obec Melčice-Lieskové
15. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. A641/2023 o poskytovaní sociálnej služby
47/2024
0,00 € Senior Modrová, n.o. Obec Melčice-Lieskové
18. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
48/2024
0,00 € SURGE s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
49/2024
0,00 € Monika Rašičová - KVETINÁRSTVO NEZÁBUDKA Obec Melčice-Lieskové
23. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
51/2024
0,00 € PE.PE s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
53/2024
0,00 € Obchodná akadémia Milana Hodžu Obec Melčice-Lieskové
2. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
2022/15
1,00 € Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne Obec Melčice-Lieskové
18. Máj 2022
Kúpna zmluva
2022/29
1,00 € VTP invest, s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
17. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
58/2024
1,00 € Majitelia pozemkov v časti IBV Za školou Obec Melčice-Lieskové
17. Marec 2023
Kúpna zmluva
2023/29
1,20 € Prochádzka Petr Obec Melčice-Lieskové
5. December 2022
Komisionárska zmluva
2022/93
10,00 € LIterárne informačné centrum Obec Melčice-Lieskové