Centrálny register zmlúv

Obec Melčice - Lieskové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. A641/2023 ŠZ o poskytovaní sociálnej služby v Senior Modrová, n. o.
2023/97
0,00 € Senior Modrová, n.o. Obec Melčice-Lieskové
27. Júl 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 5/2022
2023/100
0,00 € AGRA, s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
16. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. 309070AQH3
2023/105
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Melčice-Lieskové
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/107
0,00 € Slovenská pošta a.s. Obec Melčice-Lieskové
8. September 2023
Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu - Dohoda o zmene zmluvnej strany
2023/110
0,00 € Advokát CIBULKA, s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
19. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
2023/115
0,00 € SOZA Obec Melčice-Lieskové
4. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R506-512-003-001
2023/119
0,00 € Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Miroregiónu Bošáčka Obec Melčice-Lieskové
12. Október 2023
Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve č. 300/80/2022
2023/122
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
12. Október 2023
Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve č. 300/79/2022
2023/123
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
30. Október 2023
Dohoda č. 23/13/010/35 o pomoci v hmotnej núdzi
2023/130
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Melčice-Lieskové
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
2023/133
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. Obec Melčice-Lieskové
4. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1010632020
2023/135
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
5. December 2023
Zmluva o budúcich zmluvách o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva - kúpnych zmluvách
2023/136
0,00 € M+K INVEST s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
29. December 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-055
2023/144
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Melčice-Lieskové
26. Január 2024
Dodatok č. 5 ku Zmluve o zber a preprave triedených zložiek KO č. 550 015 54
13/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Melčice-Lieskové
26. Január 2024
Dodatok č. 9 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 015 21
14/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Melčice-Lieskové
26. Január 2024
Dodatok č. 24 ku Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 015 11
15/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Melčice-Lieskové
30. Január 2024
Mandátna zmluva
16/2024
0,00 € CEVEO, s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
9. Február 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 4/2021
24/2024
0,00 € ZENAX s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
14. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
25/2024
0,00 € Martina Mizeráková, Textil SOŇA Obec Melčice-Lieskové