Centrálny register zmlúv

Obec Melčice - Lieskové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
2023/35
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Melčice-Lieskové
30. Marec 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20198126
2023/36
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Melčice-Lieskové
30. Marec 2023
Dodatok k poistnej zmluve č. 2408325379
2023/37
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Melčice-Lieskové
5. Apríl 2023
Zmluva č. 641/2023 o poskytovaní sociálnej služby v Senior Modrová, n. o., Modrová 298, 916 35
2023/40
0,00 € Senior Modrová, n. o. Obec Melčice-Lieskové
2. Máj 2023
Zmluva č. A641/2023 ŠZ o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby
2023/46
0,00 € Senior Modrová, n.o. Obec Melčice-Lieskové
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070AQH3
2023/50
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Melčice-Lieskové
19. Máj 2023
Dohoda o skončení zmluvy o nájme
2023/55
0,00 € Futbal - FK Melčice-Lieskové Obec Melčice-Lieskové
19. Máj 2023
Zmluva o bezodpatnom užívaní nehnuteľnosti
2023/56
0,00 € Futbal - FK Melčice-Lieskové Obec Melčice-Lieskové
23. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 4/2021 zo dňa 04. 10. 2021
2023/59
0,00 € ZENAX s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/79
0,00 € PE.PE s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/82
0,00 € Monika Urbanová Obec Melčice-Lieskové
26. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/81
0,00 € Jarmila Lichnerová Obec Melčice-Lieskové
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/80
0,00 € Alena Spačková Obec Melčice-Lieskové
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/83
0,00 € H&H corporation, s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
26. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2023/84
0,00 € Ing. Michal Klenko Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023/86
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023/87
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023/88
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023/89
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023/90
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Melčice-Lieskové