Centrálny register zmlúv

Obec Melčice - Lieskové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
Zmluva č. A/229/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
2023/202
50,00 € Zahradník Pavol Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. A/55/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
2023/204
50,00 € Zahradník Pavol Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. A/144/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/207
50,00 € Fabian Peter, Ing. Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. A/143/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/206
50,00 € Fabian Peter, Ing. Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. B/220/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/205
50,00 € Fabian Peter, Ing. Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. A/145/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/208
50,00 € Fabian Peter, Ing. Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. B/301/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/209
50,00 € Malecová Jana Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. B/9/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/211
50,00 € Dziňová Mária Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. B/33/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/215
50,00 € Novák Svätoslav, Ing. Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. B/252/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/213
50,00 € Novák Svätoslav, Ing. Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. A/86/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/216
50,00 € Cingálková Anna Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. A/225/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
2023/217
50,00 € Valápková Anna Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. A/224/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
2023/218
50,00 € Valápková Anna Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. B/259/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/221
50,00 € Kyselová Mária Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. A/77/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/224
50,00 € Kyselová Mária Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. B/285/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/222
50,00 € Kyselová Mária Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. A/93/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/225
50,00 € Neuhold Galina, Mgr. Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. A/38/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
2023/228
50,00 € Breznický Peter Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. B/308/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/229
50,00 € Rašič Vladimír Obec Melčice-Lieskové
19. Január 2024
Zmluva č. B/296/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/232
50,00 € Juríček Ivan Obec Melčice-Lieskové