Centrálny register zmlúv

Obec Melčice - Lieskové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. November 2022
Zmluva o spolupráci
2022/87
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. Obec Melčice-Lieskové
9. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2022/89
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Melčice-Lieskové
9. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2022/91
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Melčice-Lieskové
8. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1010632020
2022/96
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
15. December 2022
Dodatok č. 2 K zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 1727/2016
2022/100
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Obec Melčice-Lieskové
30. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023/1
0,00 € H&H corporation, s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
2. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2022
2022/104
0,00 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
18. Január 2023
Zmluva o grantovom účte
2023/4
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Melčice-Lieskové
25. Január 2023
Dodatok č. 8 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 015 21
2023/5
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Melčice-Lieskové
25. Január 2023
Dodatok č. 4 ku Zmluve o zbere a preprave triedených zložiek komunálneho odpadu č. 550 015 54
2023/6
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Melčice-Lieskové
25. Január 2023
Dodatok č. 23 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 015 11
2023/7
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Melčice-Lieskové
6. Február 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov
2023/12
0,00 € Dedinské ochotnícke divadlo EL-TE-TE LEN TAK TAK, Ing. Mária Berithová Obec Melčice-Lieskové
16. Február 2023
Servisno-materiálová zmluva - Dodatok č. 1
2023/14
0,00 € TOP SERVIS IT a.s. Obec Melčice-Lieskové
22. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
2023/18
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Melčice-Lieskové
3. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/23
0,00 € SURGE s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
3. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/24
0,00 € PE.PE s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
13. Marec 2023
Zmluva o výkone prác
2023/27
0,00 € Obecný podnik Melčice-Lieskové, s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
20. Marec 2023
Zámenná zmluva
2023/30
0,00 € Tomáš Ondrkál Obec Melčice-Lieskové
23. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
2023/32
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Melčice-Lieskové
23. Marec 2023
Zmluva č. A/99/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
2023/33
0,00 € Bulková Mária Obec Melčice-Lieskové