Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2017 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2017 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Čachtice MUDr. Oľga Krč-Turbová
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2017 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2017 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Čachtice Mgr. Marcela Fecsuová - Lekáreň Čachtická
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2017 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2017 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Čachtice GPA Kováč, s. r. o.
2. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2/2017 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2/2017 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Čachtice Praktik ZD, s. r. o.
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2017 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2017 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Čachtice MUDr. Imrich Barták
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2017 o nájme nebytových priestorov.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2017 o nájme nebytových priestorov.
0,00 € Obec Čachtice Mitana MED, s. r. o
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23157785
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23157785
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Čachtice
29. December 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. Obec Čachtice
29. December 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 1010032006
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 1010032006
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. Obec Čachtice
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke energii
Zmluva o združenej dodávke energii
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Čachtice
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 1 / 5100001960 / 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny 1 / 5100001960 / 2024
0,00 € ZSE energia, a. s. Obec Čachtice
29. December 2023
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.
0,00 € Obec Čachtice Súkromná materská škola Čachtice, n. o.
29. December 2023
Dodatok č. 9 k Flotilovej zmluve č. 1000827656
Dodatok č. 9 k Flotilovej zmluve č. 1000827656
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa., a. s Obec Čachtice
9. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. IROP-P-Z-302021AVZ9-1759/2021 zo dňa 14.10.2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. IROP-P-Z-302021AVZ9-1759/2021 zo dňa 14.10.2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Čachtice
26. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/24117/001
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/24117/001
0,00 € SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d Obec Čachtice
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2023 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2023 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.
0,00 € Obec Čachtice Súkromná materská škola Čachtice, n. o.
28. Február 2024
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
0,00 € Galileo Corporation s. r. o. Obec Čachtice
13. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 1/KD/2012
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 1/KD/2012
0,00 € Obec Čachtice ivan Krchnavý
13. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu v MŠ
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu v MŠ
0,00 € Obec Čachtice Hadbábny Jozef
13. Marec 2024
Zmluva o združení finančných prostriedkov
Zmluva o združení finančných prostriedkov
0,00 € Obec Čachtice Nové Mesto nad Váhom