Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00927
15,00 € Obec Čachtice Šedivá Eva
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00926
15,00 € Obec Čachtice Hankócy Marek
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00922
15,00 € Obec Čachtice Lackovičová Mariana
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00920
15,00 € Obec Čachtice Parčiová Štefánia
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00914
15,00 € Obec Čachtice Vladová Eva
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00912
15,00 € Obec Čachtice Elischerová Ľudmila
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00911
15,00 € Obec Čachtice Juris Rudolf
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00909
15,00 € Obec Čachtice Pánik Jozef
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00908
15,00 € Obec Čachtice Hostačná Eva
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00901
15,00 € Obec Čachtice Vargová Irena
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00899
15,00 € Obec Čachtice Bilá Božena
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00894
15,00 € Obec Čachtice Labudík Milan
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva 2007/00892
15,00 € Obec Čachtice Popelková Irena
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00887
15,00 € Obec Čachtice Kačanyová Ružena
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00884
15,00 € Obec Čachtice Hostačná Eva
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00879
15,00 € Obec Čachtice Piatková Gabriela
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00876
15,00 € Obec Čachtice Ing. Juraj Lackovič
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00872
15,00 € Obec Čachtice Jozef Urban
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00870
15,00 € Obec Čachtice Mikulášová Alena
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00867
15,00 € Obec Čachtice Gulánová Dagmar