Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2023
zmena Prílohy č.1 - opis systému triedeného zberu na území obce Sološnica
2023/30 dod1
0,00 € ENVI-PAK, a.s Obec Sološnica
11. August 2023
poskytnutie daru - výpočtovej techniky k plneniu OPIS (CIZMA)
2023/32
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Sološnica
22. August 2023
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky a o dodávke pitnej vody - hasičská zbrojnica
2023/36
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
11. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriky do distribučnej sústavy apoločnosti ZD a.s
2023/37
0,00 € Západoslovenská distibučná a.s. Obec Sološncia
3. Október 2023
dodatok č. 1 a 2 - zapojenie FTVE - výrobné zariadenie
2023/38 dod
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Sološnica
3. Október 2023
poskytovanie služieb
2023/40
0,00 € O2 Slovakia sro. Obečc Sološnica
20. Október 2023
výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičskú jednotku
2023/43 - výpožička
0,00 € Obec Sološnica Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
30. Október 2023
doplnenie odberného miesta - Pri pálenici 612
2023/44 dod2
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Sološncia
8. November 2023
zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriky
2023/45
0,00 € Západoslovenská distibučná a.s. Obec Solosnica
21. November 2023
zabezečenie vykonávania aktivačnej činnosti v roku 2024
2023/48
0,00 € Obec Sološnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
20. December 2023
zber jedlých olejov na odbernom mieste ZŠ Sološnica
2023/55
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Sološncia
28. December 2023
zriadenie spoločného stavebného úradu
2023/57
0,00 € Obec Rohožník Obec Solosnica
28. December 2023
Bezodplatný prevod súpravy protipovodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
2023/56
0,00 € Slovesnká republika, Ministerstvo vnútra SR Obec Sološncia
10. Január 2024
zmluva o združenej dodávke zemného plynu v roku 2024
2023/58
0,00 € Energie 2 Obec Sološnica
15. Január 2024
dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
2024/1/dod
0,00 € Milan Gáplovský Obec Sološncia
4. Marec 2024
deaktivácia mobilného internetu
2024/9
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Sološnica
30. Marec 2024
poskytnutie materiálového daru - betón
2024/21
0,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
16. Máj 2024
Tvorba a čerpanie soc.fondu 2024
2024/25 /dod1
0,00 € Obec Sološnica ZO OZ PšaV
3. Jún 2024
dodávka tovru v programe Skolské ovocie
2024/28
0,00 € Zdravo a chutne.com, s.r.o. Obec Sološncia
5. Jún 2024
dodávka pitnej vody na adrese Školská 21/4, Sološnica
2024/30
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, Obec Solosnica