Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2022
Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu
2022/Vk/3
0,98 € Obec Sološnica Viera Polcková
2. November 2022
Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu
2022/Vk/2
0,98 € Obec Sološnica Juhanesovič Ivan
13. Máj 2022
úprava č.3 Nájopmnej zmluvy zo dňa 24.2.2022
2022/NZ -D/01
0,00 € Občianske združenie Podhoran Obec Sološnica
18. Máj 2022
Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2022/2023
2022/11
0,00 € Zdravo a Chutne com, s.r.o. Obec Sološnica
3. Jún 2022
úprava a doplnenie niektorých ustanovení po uzatvorení dodávateľsko odberateľskej zmluvy
2022/15/D1
0,00 € Environmentálny fond Obec Sološnica
22. Jún 2022
poskytnutie materiálneho daru - betón na zákaldovú dosku Prístavby hasičskej zbrojnice
2022/19
0,00 € Danucem Slovensko a.s. Obec Sološnica
15. August 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 26.5.2022
2022/27
0,00 € Ružena Zahradníková Obec Sološnica
4. Október 2022
dodatok č1 zmena termínu realizácie do 31.10.2022
2022/35 - dodatok č.1
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Sološnica
29. November 2022
realizovanie činnosti v zmylse zákona o pomoci v hmotnej núdzi
2022/39
0,00 € Obec Sološnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
9. December 2022
predaj a kúpa mlieka v rámci projektu ŠKOLSKÝ PROGRAM
2022/41
0,00 € RAJO s.r.o. Obec Sološnica
19. December 2022
darovanie 2 ks tabletový počítač Samsung Galaxy
2022/42
0,00 € Slovenská republika - štatistický úrad SR Obec Sološnica
22. December 2022
dodávka elektrickej energie v roku 2023
2022/43
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Sološnica
13. Február 2023
Kolektívna zmluva na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2027
2023/5/ KZ
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku, MŠ Sološnica Obec Sološnica
21. Február 2023
bezodplatné odovzdanie nehnuteľnosti - pozemok reg. C KN, parc.č. 1950/7
2023/6
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Bratislava Obec Sološnica
18. Máj 2023
zmena článkov III až VII zmluvy
2023/16/ dodatok 1
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
18. Máj 2023
zmena článkov III až VII zmluvy
2023/18/dodatk č.1
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
18. Máj 2023
zmena článkov III až VII zmluvy
2023/17/dodatok 1
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
30. Máj 2023
dodávky ovocia a zeleniny a výrobkov z nich - školský program 2023-2024
2023/21
0,00 € Zdravo a chutne.com, s.r.o. Obec Sološnica
1. Jún 2023
Zámenná zmluva
2023/22
0,00 € Bačinský Ján a Mária Obec Sološnica
4. Júl 2023
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 26.5.2023 - doplnenie označenia nehnuteľnosti
2023/29/dod1
0,00 € Bačinský Ján a Mária Obec Sološnica