Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2023/0100659
20,00 € Obec Sološnica DINUŠOVÁ Eva
8. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2023/0100664
20,00 € Obec Sološnica SIMEONOVÁ Angela
8. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100661
20,00 € Obec Sološnica JUHANESOVÁ Viera
8. Január 2024
nájom za hrobové miesto
Dodatok č. k ZML.2007/0100537
20,00 € Obec Sološnica POLIAK Ľudevít
8. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100655
20,00 € Obec Sološnica Staňková Olga
8. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2007/0100547
20,00 € Obec Sološnica Botlo Ladislav
12. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.20007/0100547
20,00 € Obec Sološnica Botlo Ladislav
26. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2024/0100671
20,00 € Obec Sološnica FRÜHAUF Marian
26. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2024/0100673
20,00 € Obec Sološnica Jagnešák Tomáš
26. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2024/0100672
20,00 € Obec Sološnica Poláčková Elena
13. Jún 2022
poskytnutie finančného daru na realizáciu projektu Rekonštrukcia drevenej lávky
2022/18
19,50 € Danucem Slovensko a.s. Obec Sološnica
29. Júl 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100641
10,00 € Obec Sološnica KRAJČIROVIČOVÁ Štefánia
30. September 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100645
10,00 € Obec Sološnica NEMCOVÁ Veronika
8. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100646
10,00 € Obec Sološnica WEIDNEROVÁ Ľubica
8. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2023/0100663
10,00 € Obec Sološnica BARTEK Viliam
8. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100660
10,00 € Obec Sološnica Roman Stanislav
26. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2024/0100674
10,00 € Obec Sološnica Jagnešák Tomáš
23. Apríl 2024
Zmluva o pripojení na obecnú kanalizáciu
452/2024
1,20 € Obec Sološnica VEĽŠMIDOVÁ Antónia
12. Júl 2022
Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu
1269
0,98 € Obec Sološnica Čavojský Stanislav
2. November 2022
Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu
2022/Vk/1
0,98 € Obec Sološnica Ing. Alena Veruzábová