Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
MOdul QR kódy k programu dane
2024/2
144,00 € TOPSET Solution Obec Sološnica
29. Máj 2024
prenájom pozemku 5m2
2024/27
130,00 € Obec Sološnica Alza.sk s.r.o.
13. Máj 2022
Licenčná zmluva WinCITY komunikačný modul CRZ
2022/9
72,00 € TOPSET Solution s.r.o. Obec Sološnica
26. Máj 2022
prevod vlastníctva novoytvorenej parcely 562/2 - 7m2
2022/14/KZ
70,00 € Ružena Zahradníková Obec Sološnica
27. Jún 2023
Doplnenie poistenia - Lávka pre peších v zóne C a stojisko na bicykle
2023/25 - dodatok č.3
65,43 € Generali poisťovňa Obec Sološnica
13. Február 2024
zákonná poistka - protipovodňový vozík
2024/3
35,39 € Kooperativa poisťovňa Obec Sološncia
13. Jún 2022
umiestnenie reklamného letáku v priestorch MŠ
2022/17
34,60 € Zdravo a Chutne.com, s.r.o. Obec Sološnica
26. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2024/0100675
30,00 € Obec Sološnica KAZIČKOVÁ Marcela
22. Jún 2022
zvýšenie ceny plynu
2022/20/D1
25,00 € Energie2, a.s. odštepný závod Energie 2, a.s. -Predaj elektr Obec Sološnica
15. Máj 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie
2024/24
25,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p. Obec Sološnica
9. August 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100642
20,00 € Obec Sološnica WEIDNEROVÁ Ľubica
11. August 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100643
20,00 € Obec Sološnica DINUŠOVÁ Anna
19. August 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100644
20,00 € Obec Sološnica ČIŽMÁRIKOVÁ Oľga
14. December 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100647
20,00 € Obec Sološnica HAJDÚCH Alojz
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100650
20,00 € Obec Sološnica PFEILEROVÁ Mária
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100652
20,00 € Obec Sološnica Polák Jozef
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2023/0100649
20,00 € Obec Sološnica FRÜHAUF Stanislav
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2023/0100654
20,00 € Obec Sološnica Lačný Vladimír
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100651
20,00 € Obec Sološnica DINUŠOVÁ Mária
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.20232/0100653
20,00 € Obec Sološnica ČIŽMÁRIKOVÁ Oľga