Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2023
Poskytnutie dotácie na projekt \\\"Úprava autobusovej zastávky a jej okolia v Sološnici\\\"
2023/35/dot
9 450,00 € Obec Sološnica Bratislavský samosprávny kraj
28. November 2023
Zmena rozsahu diela
2023/49/ dod1
9 326,60 € TEXOCOR s.r.o. Obec Sološnica
6. Máj 2023
poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
2023/13
8 698,00 € Obec Sološnica Úrad vlády Slovenskej republiky
18. Október 2023
úprava autobusovej zastávky
2023/42
7 696,61 € TEXOCOR s.r.o. Obec Solosnica
3. August 2022
vypracovanie zmien a doplnkov k ÚP obce Sološnica
2022/25
7 500,00 € Ing.Arch. Alžbeta Káčerová Obec Sološnica
1. Júl 2022
spolupráca a finančná spoluúčať pri projektovej dokumentácii na cyklochodník
2022/22
7 120,00 € Obec Plavecké Podhradie Obec Sološnica
4. Máj 2023
Poskytnutie finančného daru na nákup fotovoltických panelov na ČOV
2023/10
7 000,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
7. Február 2023
finančná podpora projektu Modernizácia knižnice v Sološnici
2023/2
6 800,00 € Obec Sološnica Fond na podporu umenia
29. Marec 2023
Poskytnutie príspevku na projekt Sojisko na bickyle a kolobežky
IROP-CLLD-Q425-512-006-001
5 985,00 € Obec Sološnica OZ Podhoran
28. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 24.3.2023 o poskytnutí príspevku IROP_CLLD-Q425 -512-006-001
2023/28 dod1
5 985,00 € Obec Sološnica Občianske združenie PODHORAN
8. Jún 2022
poskytnutie podpory na proejkt Bližšie k prírode
2022/16
3 935,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Sološnica
29. December 2023
Nájom nebytových priestorov v KD - miestnosť č.40
023/58/nájom
3 612,00 € Obec Sološnica Monika Čermáková
5. Január 2023
výkon odborne spôsobilej osoby ZaD UP
2023/1
3 600,00 € Old Port Capital s.r.o. Obec Sološnica
26. Máj 2023
poskytnutie sponzrského príspevku na projekt Modernizácia obecnej knižnice v Sološnici
2023/19
3 500,00 € Obec Sološnica ALAS Slovakia, s.r.o.
31. Október 2022
práce naviac, ktoré sú nevyhnutné k realizácii diela Parkoviská pri ihrisku
2022/38/D1
3 411,41 € Fendi s.r.o. Obec Sološnica
9. Máj 2022
poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR
2022/6
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Sološnica
4. Máj 2023
poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZO
2023/9
3 000,00 € Obec Sološnica Dobrovoľná požiarna ochrana SR
4. Marec 2024
poskytnutie finančného daru na podujatie Krumpolový deň
2024/10
3 000,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
27. Marec 2024
poskytnutie dotácie pre DHZO
2024/20
3 000,00 € Obec Sološnica Dobrovoľná požiarna ochrana SR
19. Február 2024
poskytnutie grantu na projket Prispej aj TY
2024/4
2 943,00 € Obec Sološnica Nadácia Pontis