Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2022
vykonanie diela Hasičská zbrojnica - prístavba
2022/34
273 285,07 € Fendi s.r.o. Obec Sološnica
15. August 2022
DODATOK Č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K035-222-13 zo dňa 18.7.2018
2022/26
108 600,15 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR Obec Sološnica
16. Máj 2024
Zmluva o dielo - výstavba kalojemu
2024/26
106 566,40 € BioCompacT spol. s r.o. Obec Sološncia
20. December 2023
dodanie elektriky v rokoch 2024 a 2025
2023/54
71 794,80 € Energie 2 Obec Solosnica
20. December 2023
váženie, zber a likvidácia komunálneho odpadu v roku 2024
2023/53
40 834,66 € KOSIT WEST s.r.o. Obec Sološncia
30. November 2023
kúpa pozemkov na reg. E KN v podiele 1/1- na : 1048, 1049,1050 a 1051
2023/50
35 000,00 € Mária Vaňková Obec Sološnica
22. December 2022
rekonštrukcia lávky pre peších v zóne B
2022/44
34 835,57 € Jozef Čermák Obec Sološnica
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022/23
34 797,50 € Fendi s.r.o. Obec Sološnica
4. Máj 2023
\\\"Rekonštrukcia lávky- námestia obce Sološnica\\\" - lávka pre peších v zóne \\\"C\\\"
2023/12
31 171,15 € ZEBRA STUDIO s.r.o. Obec Sološnica
29. Marec 2023
IROP
2023/8 IROP-CLLD-Q425-512-008-001
29 666,00 € Obec Sološnica OZ Podhoran
28. Jún 2023
Ddoatok č.1 k zmluve zo dňa 24.3.2023 o poskytnutí príspevku IROP_CLLD-Q425 -512-008-001
2023/27 dod1
29 612,59 € Obec Sološnica Občianske združenie PODHORAN
8. August 2023
poskytnutie NFP na proejkt Riešenie migračných výziev v obci Sološnica
2023/31/NFP
28 600,00 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR Obec Sološnica
28. Jún 2023
Fotovoltaika na streche ČOV
2023/26
25 633,00 € MDM group s.r.o. Obec Sološnica
4. Marec 2024
poskytnutie finančného daru na podujatopravu sociálnych zariadení v ZŠ Sološnica
2024/11
25 000,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
21. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - zmena rozpočtu
2023/47/dod1
15 296,24 € Fendi,s.r.o. Obec Sološnica
4. December 2022
Prevod vlastníckeho podielu 1/1-na na parcele č.1047
2022/40
14 500,00 € Agropartener spol.s.r.o. Obec Sološnica
11. Máj 2022
poskytnutie finančného daru na realizáciu projektu Drvenie má u nás zelenú
2022/8
13 980,00 € Nadácia Slovenskej sporiteľne Obec Sološnica
4. Máj 2023
poskynutie finančného daru na modernizáciu obecnej knižnice
2023/11
13 500,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
20. Máj 2022
traktorový náves Pronar T671
2022/13
11 640,00 € Agropat s.r.o. Obec Sološnica
6. Október 2022
zmluva o posktnutí podpory
2022/37
11 055,00 € Slovesnká agentúra životného prostredia Obec Sološnica