Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
70,30 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Šurany
13. Máj 2024
Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
822024
56,26 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šurany
13. Apríl 2023
Rámcová zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Rámcová zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania č. 1/2023
50,00 € CVO, s. r. o. Mesto Šurany
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/6/2024
692024
42,00 € Mesto Šurany Rozália Mokrášová
18. Apríl 2023
Zmluva o pripojení
5430/1
30,00 € SURANY.NET s. r. o. Mesto Šurany
28. November 2023
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
28,00 € Slovak Telekom, a. s. Mesto Šurany
20. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 5903181732
252024
27,97 € UNIQA, pojišťovna, a.s. Mesto Šurany
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
24,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Šurany
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby : Prevádzkový dohľad
482024
5,99 € JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Mesto Šurany
31. Júl 2023
Kúpna zmluva
3/2023
1,00 € Mesto Šurany Ing. Iványiová Andrea
20. September 2023
Kúpna zmluva č.4/2023.
ŽP9/2023
0,03 € Mesto Šurany Nitriansky samosprávny kraj
25. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
č.2 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Mesto Šurany
17. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov
Dodatok č.1
0,00 € Zberné suroviny Žilina a.s. Mesto Šurany
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 117/003/20
117/003/20
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Šurany
25. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu č. 1112661
1112661
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Šurany
29. Júl 2022
Zmluva o dodávke elektriny č. 07602022
0760/2022
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Mesto Šurany
29. Júl 2022
Rámcova dohoda o dodávke elektrickej energie
2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Mesto Šurany
1. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
49925
0,00 € Mesto Šurany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. August 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-256-005/2022
č. KRHZ-NR-VO-256-005/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Šurany
19. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mesto Šurany Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 12-37