Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/5/2024
682024
205,00 € Mesto Šurany Stanislav Golha
23. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ŠKSaZ 0035/2022
200,00 € Mesto Šurany Poľnorod RZ pri SOŠ gastronómie a služieb
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0008/2023
200,00 € ZO CHPH Šurany Mesto Šurany
20. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemku zo dňa 13.11.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemku zo dňa 13.11.2013
200,00 € Mesto Šurany Tyché s.r.o.
28. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A18366853
190,05 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Šurany
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/7/2024
70/2024
179,00 € Mesto Šurany Marián Slažanský
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/2/2024
752024
168,00 € Mesto Šurany PaedDr. Stanislav Graus
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0009/2023
150,00 € MS SČK Kostolný Sek Mesto Šurany
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č.0037/2024-ŠKSaZ
842024
150,00 € Mesto Šurany Miestny spolok Slovenského červeného kríža-Šurany
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/3/2024
772024
136,00 € Mesto Šurany Stanislav Golha
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o správe webového sídla a zabezpečení online prenosov zo zasadnutí mestského zastupite
72024
130,00 € Ing. Michal Pápai Mesto Šurany
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
120,00 € Slovak Telekom, a. s. Mesto Šurany
2. Jún 2022
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení finále XXX. ročníku medzinárodnej dejepisnej súťaže študentov gymnázií
30/2022
100,00 € Mesto Šurany Nadačný fond Gaudeamus
7. Jún 2023
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení finále XXXI. ročníku medzinárodnej dejepisnej súťaže študentov Gymnázií
Dohoda o spolupráci
100,00 € Mesto Šurany Nadačný fond Gaudeamus
7. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
182024
96,80 € Ing. Ľuboš Demín-CAR TEAM Mesto Šurany
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
90,00 € JUDr. Jozef Jesenič, Mgr. Michaela Jeseničová Mesto Šurany
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
542024
90,00 € JUDr. Jozef Jesenič, Mgr. Michaela Jeseničová Mesto Šurany
10. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme pozemku č.1/2014
802024
90,00 € Mesto Šurany Tomáš Kalinec
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/1/2024
742024
81,00 € Mesto Šurany Mgr. Jozef Slovák
2. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
70,30 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Šurany