Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
312024
500,00 € Mesto Šurany CZŠ Ž.Bosniakovej Šurany
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
382024
500,00 € Mesto Šurany Letecký klub Šurany
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 0026/2024-ŠKSaZ
622024
500,00 € Mesto Šurany POĽNOROD-RZ pri SOŠ gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
662024
500,00 € Mesto Šurany Dobrovoľný hasičský zbor Kostolný Sek
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
672024
500,00 € Mesto Šurany Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany
10. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemku č. 1/2009
812024
440,00 € Mesto Šurany Tomáš Kalinec
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/4/2024
762024
414,00 € Mesto Šurany Mgr. Jozef Slovák
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej soc. služby NP
NP 03/2023
406,66 € Hortenzia, n.o. Mesto Šurany
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0021/2023
400,00 € Slovenský zväz záhradkárov ZO N. Hrádok Mesto Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0027/2023
0027/2023
400,00 € Pohodové materstvo Mesto Šurany
12. Júl 2023
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
17/2023
400,00 € MVDr. Ivan Inštitoris Mesto Šurany
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
302024
400,00 € Mesto Šurany Slovenský zväz záhradkárov ZO
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č.0030/2024-ŠKSaZ
832024
400,00 € Mesto Šurany Pohodové materstvo
22. Máj 2024
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 23.03.2004
872024
360,00 € Mesto Šurany Zuzana Malíková
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/10/2024
732024
305,00 € Mesto Šurany Pavol Ikrényi
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0020/2023
300,00 € Mesto Šurany Dobrovoľný hasičský zbor Šurany
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 0019/2024-ŠKSaZ
612024
300,00 € Mesto Šurany Karate club Goju-Ryu Šurany
31. Január 2023
Zmluva o správe webového sídla a zabezpečení online prenosov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
0034/2023
Doplnená
280,00 € Ing. Michal Pápai Mesto Šurany
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/8/2024
712024
270,00 € Mesto Šurany Ing. Ľubica Šulková
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0010/2023
250,00 € Poľnorod-RZ pri SOŠ gastronómie a služieb Mesto Šurany