Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
292024
700,00 € Mesto Šurany Miestny spolok Slovenského červeného kríža-Šurany
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
402024
700,00 € Mesto Šurany Airportgolf club
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
242024
600,00 € Mesto Šurany UNESCO klub Šurany
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
272024
600,00 € Mesto Šurany Občianske združenie Hrádocká Venuša
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
372024
600,00 € Mesto Šurany Rímskokatolícka cirkev Farnosť Šurany
21. September 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č.5/2022
5/2022
550,62 € Mesto Šurany Kečkéš Martin
3. Október 2023
Dodatok č.3 K Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.11.1996
č.3/2023
550,00 € Mesto Šurany Slovak Telekom, a.s.
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej soc. služby NP
NP 04/2023
519,35 € Hortenzia, n.o. Mesto Šurany
16. Máj 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
500,00 € FLEX SK, s.r.o. Mesto Šurany
6. Júl 2022
Žiadosť o poskytnutie dotácie
ŠKSSaZ 0038/2022
500,00 € Mesto Šurany Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Šurany
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0006/2023
500,00 € UNESCO Klub Šurany Mesto Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0013/2023
500,00 € Karate club GOYU-RYU Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0024/2023
500,00 € Denné centrum seniorov Kostolný Sek Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0019/2023
500,00 € Miestny spolok SČK Šurany Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0031/2023
500,00 € OZ Lotta Mesto Šurany
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
522023
500,00 € Mesto Šurany Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
222024
500,00 € Mesto Šurany TJ Slovan Šurany Kostolný Sek
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
232024
500,00 € Mesto Šurany BABY CLUB n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
262024
500,00 € Mesto Šurany Občianske združenie Klub turistov Šurany
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
282024
500,00 € Mesto Šurany Denné centrum seniorov Kostolný Sek