Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
332024
1 000,00 € Mesto Šurany Športový klub ALL STARS Slovakia
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
392024
1 000,00 € Mesto Šurany Footgolf Club Šurany
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
462024
1 000,00 € Mesto Šurany Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
472024
1 000,00 € Mesto Šurany Slovenský zväz záhradkárov z.o. 12-37 Šurany
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
342024
900,00 € Mesto Šurany Spoločne ďalej
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
412024
850,00 € Mesto Šurany OZ Živé stromy
11. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme pozemku č. 1/2015 zo dňa 29.12.2015
442024
825,00 € Mesto Šurany Akzent BigBoard, a.s.
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ŠKSaZ 0011/2022
800,00 € Mesto Šurany ZO SZZP Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0014/2023
800,00 € ZO Slovenského zväzu záhradkárov Šurany, org. 12-37 Mesto Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0017/2023
0017/2023
800,00 € ZO SZZP Šurany Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0023/2023
800,00 € Denné centrum seniorov Nitriansky Hrádok Mesto Šurany
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
362024
800,00 € Mesto Šurany Denné centrum seniorov Nitriansky Hrádok
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
422024
800,00 € Mesto Šurany ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0032/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0032/2023
750,00 € ZO - Slovenský zväz včelárov Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0029/2023
750,00 € Slovenský rybársky zväz - mestská organizácia Mesto Šurany
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
007/2023
750,00 € Mesto Šurany OZ Štvorlístok Šurany
4. Júl 2022
Kúpna zmluva č.2/2022
č.2/2022
738,34 € Mesto Šurany Nataša Špacírová
17. August 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
222068-L13.0619.20.0001-VB
736,00 € Mesto Šurany Západoslovenská distribučná, a.s.
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ŠKSaZ 0020/2022
700,00 € Mesto Šurany Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0004/2023
700,00 € Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany Mesto Šurany