Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2022
Zmluva č. 1422056 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1422056
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
22. Júl 2022
Zmluva č. 1422056 o poskytnutí dotácie z prostriedkovDobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1422055
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
9. Máj 2023
Zmluva č. 1423066 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1423066
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
9. Máj 2023
Zmluva č. 1423065 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1423065
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
502024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0025/2023
0025/2023
1 300,00 € Denné centrum seniorov Šurany Mesto Šurany
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
352024
1 300,00 € Mesto Šurany DCS Šurany
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej soc. služby NP
NP 01/2023
1 200,00 € OAZIS - ZSS Mesto Šurany
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej soc. služby NP
Zmluva o poskytnutí FP - NP 01/2023
1 200,00 € Rozmarín n.o. Mesto Šurany
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby NP v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o soc. službách...
552024
1 200,00 € OAZIS - ZSS Mesto Šurany
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci a technickej podpore
492024
1 152,00 € Slovenská banková asociácia Mesto Šurany
8. Apríl 2024
Zmluva č. NP 02/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
562024
1 068,00 € Mesto Šurany Rozmarín, n.o.
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ŠKSaZ 0036/2022
1 000,00 € Mesto Šurany Športový klub ALL STARS Slovakia
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ŠKSaZ 0010/2022
1 000,00 € Mesto Šurany Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0022/2023
1 000,00 € OZ Klub Turistov Šurany Mesto Šurany
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0012/2023
1 000,00 € Letecký klub Šurany Mesto Šurany
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 0034/2023
1 000,00 € Mesto Šurany Športový klub All Stars Slovakia
26. Október 2023
Nájomná zmluva č.1/2023 o prenájom pozemku na umiestnenie reklamného zariadenia.
N1/2023
1 000,00 € Mesto Šurany Akzent BigBoard, a.s.
15. Január 2024
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šurany
12024
1 000,00 € Mesto Šurany ARRIVA Nové Zámky, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
32024
1 000,00 € Mesto Šurany Šurianska kométa