Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2024/000067-320
172024
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Šurany
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní technickej služby TS 2024004
212024
0,00 € Peter Mišák Mesto Šurany
11. Marec 2024
Dohoda o späťvzatí výpovede
432024
0,00 € Mesto Šurany Akzent BigBoard, a.s.
12. Marec 2024
Hromadná licenčná zmluva
452024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Šurany
28. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakldania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
572024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Šurany
8. Apríl 2024
Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o opravách a údržbe kamerového systému, podpísaná dňa 27.10.2022
592024
0,00 € František Tököly-INSTAL Mesto Šurany
15. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
632024
0,00 € Prima banka Slovensko Mesto Šurany
22. Apríl 2024
Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
642024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šurany
22. Apríl 2024
Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
652024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šurany
9. Máj 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
792024
0,00 € SLOVGRAM Mesto Šurany
17. Máj 2024
Zmluva o postúpení práv a prevzatí povinnosti
862024
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Mesto Šurany
28. Máj 2024
Zmluva o pripojení
892024
0,00 € SURANY.NET s.r.o. Mesto Šurany
28. Máj 2024
Zmluva o pripojení
902024
0,00 € SURANY.NET s.r.o. Mesto Šurany
6. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
962024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šurany
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 4610 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu
972024
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Šurany
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 4665 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu
982024
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Šurany
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 4609 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu
992024
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Šurany
20. Jún 2024
Dodatok č. 2 k ZMLUVE č. 4607 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu
1002024
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Šurany
25. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
1042024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Mestskom úrade Šurany Mesto Šurany
2. Júl 2024
Zmluva o prevádzkovaní č. 43/06/36814/24
1052024
0,00 € Mesto Šurany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.