Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318041
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318041
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2029870527
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2029870527
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
18. Október 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 6.10.2022
Dodatok č.1
0,00 € Mesto Šurany Alexander Cehlárik
24. Október 2022
Zmluva o dielo
SK 2209DJ
0,00 € Stannah s.r.o. Mesto Šurany
9. November 2022
Dodatok č. 1 Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
182022
0,00 € INTA, s.r.o. Mesto Šurany
5. December 2022
Dodatok k zmluve o dielo č. P221842-ŽP 15/2022
Zmluva o dielo č. P221842-ŽP 15/2022
0,00 € L.M.J. Salamander s.r.o. Mesto Šurany
25. Január 2023
Zmluva o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov
1/2023
0,00 € NOVIMPEX, spol. s.r.o. Mesto Šurany
16. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1112661
1112661/2023
0,00 € Energie2, a. s. Mesto Šurany
10. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
0991/21/SPPD/CEZ-VB1
0,00 € M SPP - distribúcia, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
PRIM 2023
0,00 € Radoslav Červeň Mesto Šurany
31. Marec 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
PRIM 2023-1
0,00 € Radoslav Červeň Mesto Šurany
3. Apríl 2023
Darovacia zmluva -286/2022-1856/2022
Darovacia zmluva - 286/2022-1856/2022
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Mesto Šurany
25. Apríl 2023
Dodatok č. 6/2022
6/2022
0,00 € Brantner Nové Zámky , s.r.o. Mesto Šurany
25. Apríl 2023
Zmluva o stravovaní dôchodcov
Zmluva o stravovaní dôchodov č. 01/2023
0,00 € Domov Jesienka Mesto Šurany
9. Máj 2023
Dodatok č. 1 k č. zmluvy dodávateľa: 27/2018
27/2018
0,00 € SIOX s.r.o. Mesto Šurany
9. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci č. 53/DP/2023
0,00 € Mesto Šurany Závodisko, š.p.
1. Jún 2023
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
2318400012
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šurany
4. August 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
ŽP5/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Šurany
13. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
132023
0,00 € INTA, s.r.o. Mesto Šurany
14. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ŽP8/2023 "Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia"- ZŠ Bernolákova 35, Šurany.
142023
0,00 € DAG SLOVAKIA, a.s. Mesto Šurany