Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2022
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
250010251
0,00 € Západoslovenská distribučná., a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317550
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317550
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318178
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318178
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935316450
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935316450
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935316922
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935316922
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318058
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318058
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317091
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317091
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317419
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317419
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317247
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317247
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318639
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318639
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318024
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318041
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318041
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2029870527
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2029870527
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
18. Október 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 6.10.2022
Dodatok č.1
0,00 € Mesto Šurany Alexander Cehlárik
24. Október 2022
Zmluva o dielo
SK 2209DJ
0,00 € Stannah s.r.o. Mesto Šurany
9. November 2022
Dodatok č. 1 Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
182022
0,00 € INTA, s.r.o. Mesto Šurany
5. December 2022
Dodatok k zmluve o dielo č. P221842-ŽP 15/2022
Zmluva o dielo č. P221842-ŽP 15/2022
0,00 € L.M.J. Salamander s.r.o. Mesto Šurany
25. Január 2023
Zmluva o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov
1/2023
0,00 € NOVIMPEX, spol. s.r.o. Mesto Šurany
16. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1112661
1112661/2023
0,00 € Energie2, a. s. Mesto Šurany
10. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
0991/21/SPPD/CEZ-VB1
0,00 € M SPP - distribúcia, a.s.