Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0011/2023
1 500,00 € Športový a šachový klub Šurany Mesto Šurany
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536
1 590,00 € PROROZVOJ s.r.o. Mesto Šurany
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č.0039/2024-ŠKSaZ
852024
1 600,00 € Mesto Šurany OZ ŠTVORLÍSTOK Šurany
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 0005/2024-ŠKSaZ
602024
1 800,00 € Mesto Šurany TENISOVÝ A ŠPORTOVÝ KLUB Šurany
14. Jún 2023
Zmluva o dielo PHRSR
ŽP3/2023
1 940,00 € PROROZVOJ, s.r.o. Mesto Šurany
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo
582024
1 940,00 € PROROZVOJ, s.r.o. Mesto Šurany
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č.87/DP2024
782024
2 000,00 € Závodisko, š.p. Mesto Šurany
19. Október 2023
Zmluva o spolurpráci
zmluva
2 300,00 € MD SOUND. s.r.o. Mesto Šurany
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0033/2023
2 500,00 € Tenisový a športový klub Šurany Mesto Šurany
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0003/2023
2 500,00 € Stolnotenisový klub, Lokomotíva Śurany Mesto Šurany
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0005/2023
2 500,00 € Mesto Šurany OZ Futbalové nádeje
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
322024
2 500,00 € Mesto Šurany Občianske združenie Futbalové nádeje
22. Júl 2022
Zmluva č. 3220225 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
3220225
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
9. Máj 2023
Zmluva č. 3230242 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3230242
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
42024
3 000,00 € Mesto Šurany Stolnotenisový klub Lokomotíva Šurany
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
512024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
522024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
4. August 2022
Kúpna zmluva č.4/2022
č.4/2022
3 021,76 € Mesto Šurany Bc. Kamil Šajben
2. December 2022
Rámcová zmluva o opravách a údržbe kamerového systému
1/2022-MsP
3 880,80 € František Tököly-INSTAL Mesto Šurany
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0030/2023
4 000,00 € Karate klub TRIUMPH Mesto Šurany