Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Kúpna zmluva
3/2023
1,00 € Mesto Šurany Ing. Iványiová Andrea
30. Máj 2024
Nájomná zmluva č.SMM/11/2024
932024
1,00 € Mesto Šurany Ing. Andrea Iványiová
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby : Prevádzkový dohľad
482024
5,99 € JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Mesto Šurany
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
24,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Šurany
29. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme pozemku č.1/2016 zo dňa 11.03.2016
912024
26,00 € Mesto Šurany Ing. Peter Turza
20. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 5903181732
252024
27,97 € UNIQA, pojišťovna, a.s. Mesto Šurany
28. November 2023
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
28,00 € Slovak Telekom, a. s. Mesto Šurany
18. Apríl 2023
Zmluva o pripojení
5430/1
30,00 € SURANY.NET s. r. o. Mesto Šurany
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/6/2024
692024
42,00 € Mesto Šurany Rozália Mokrášová
13. Apríl 2023
Rámcová zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Rámcová zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania č. 1/2023
50,00 € CVO, s. r. o. Mesto Šurany
13. Máj 2024
Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
822024
56,26 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šurany
2. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
70,30 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Šurany
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/1/2024
742024
81,00 € Mesto Šurany Mgr. Jozef Slovák
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
90,00 € JUDr. Jozef Jesenič, Mgr. Michaela Jeseničová Mesto Šurany
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
542024
90,00 € JUDr. Jozef Jesenič, Mgr. Michaela Jeseničová Mesto Šurany
10. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme pozemku č.1/2014
802024
90,00 € Mesto Šurany Tomáš Kalinec
7. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
182024
96,80 € Ing. Ľuboš Demín-CAR TEAM Mesto Šurany
2. Jún 2022
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení finále XXX. ročníku medzinárodnej dejepisnej súťaže študentov gymnázií
30/2022
100,00 € Mesto Šurany Nadačný fond Gaudeamus
7. Jún 2023
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení finále XXXI. ročníku medzinárodnej dejepisnej súťaže študentov Gymnázií
Dohoda o spolupráci
100,00 € Mesto Šurany Nadačný fond Gaudeamus
3. Jún 2024
Zmluva č.NP 03/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
942024
114,24 € Mesto Šurany Hortenzia, n.o.