Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Dohoda o späťvzatí výpovede
432024
0,00 € Mesto Šurany Akzent BigBoard, a.s.
12. Marec 2024
Hromadná licenčná zmluva
452024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Šurany
28. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakldania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
572024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Šurany
8. Apríl 2024
Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o opravách a údržbe kamerového systému, podpísaná dňa 27.10.2022
592024
0,00 € František Tököly-INSTAL Mesto Šurany
15. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
632024
0,00 € Prima banka Slovensko Mesto Šurany
22. Apríl 2024
Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
642024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šurany
22. Apríl 2024
Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
652024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šurany
9. Máj 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
792024
0,00 € SLOVGRAM Mesto Šurany
17. Máj 2024
Zmluva o postúpení práv a prevzatí povinnosti
862024
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Mesto Šurany
20. September 2023
Kúpna zmluva č.4/2023.
ŽP9/2023
0,03 € Mesto Šurany Nitriansky samosprávny kraj
31. Júl 2023
Kúpna zmluva
3/2023
1,00 € Mesto Šurany Ing. Iványiová Andrea
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby : Prevádzkový dohľad
482024
5,99 € JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Mesto Šurany
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
24,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Šurany
20. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 5903181732
252024
27,97 € UNIQA, pojišťovna, a.s. Mesto Šurany
28. November 2023
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
28,00 € Slovak Telekom, a. s. Mesto Šurany
18. Apríl 2023
Zmluva o pripojení
5430/1
30,00 € SURANY.NET s. r. o. Mesto Šurany
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/6/2024
692024
42,00 € Mesto Šurany Rozália Mokrášová
13. Apríl 2023
Rámcová zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Rámcová zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania č. 1/2023
50,00 € CVO, s. r. o. Mesto Šurany
13. Máj 2024
Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
822024
56,26 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šurany
2. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
70,30 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Šurany