Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Dodatok č. 1
Zmluva o poskytovaní služieb - DOdatok č. 1
0,00 € FORTE ACOUSTIC, s.r.o. Mesto Šurany
10. Október 2023
Dohoda č. 23/17/010/73
23/17/010/73
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Mesto Šurany
23. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme pozemku zo dňa 30.4.2010
Dodatok č.2
0,00 € Mesto Šurany Roman Blanár
26. Október 2023
Zmluva o dielo - Dodatok č.1- "Modernizácia osvetlenia Mestského úradu Šurany."
ŽP16/2023
0,00 € FORA-STAV, s.r.o. Mesto Šurany
31. Október 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Mesto Šurany
8. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
ŽP17/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská poliklinika
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € ARBITAS s. r. o. Mesto Šurany
13. November 2023
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia ARBIPOINT KIOSK
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia ARBIPOINT KIOSK
0,00 € ARBITAS s. r. o. Mesto Šurany
20. November 2023
Zmluva o dielo - Dodatok č. 2- "Modernizácia osvetlenia Mestského úradu Šurany."
ŽP19/2023
0,00 € FORA-STAV, s.r.o. Mesto Šurany
21. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
0,00 € Mesto Šurany Západoslovenská distribučná a.s.
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb a dodatok k zmluve
A23184342
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Šurany
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232180
20232180
0,00 € encare, s. r. o. Mesto Šurany
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
PSO 29/23 ZP
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mesto Šurany
22. December 2023
Dodatok č.7/2023 k Zmluve o dielo č.31-Šurany/2011
ŽP24/2023
0,00 € Brantner Nové Zámky, s.r.o. Mesto Šurany
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 770797807
770797807
0,00 € Uniphone, s. r. o. Mesto Šurany
29. Január 2024
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
102024
0,00 € Mesto Šurany Marián Slažanský
1. Február 2024
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-182-040/2023
112024
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Šurany
6. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve č. 4607 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu na projekt Modernizácia osvetlenia Mestského úradu Šurany
162024
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Šurany
6. Február 2024
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2024/000067-320
172024
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Šurany
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní technickej služby TS 2024004
212024
0,00 € Peter Mišák Mesto Šurany