Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0002/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0002/2023
30 000,00 € Športový klub Šurany Mesto Šurany
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
52024
30 000,00 € Mesto Šurany Športový klub Šurany
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
952024
35 300,00 € AŽ PROJEKT s.r.o. Mesto Šurany
30. Jún 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/3
39 043,29 € Mesto Šurany Ing. Kamil Bartovič a Ing. Karina Bartovičová
28. Jún 2023
Kúpna zmluva
Ovs/23/2
40 176,84 € Mesto Šurany Kristína Vlačušková
2. August 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/4
40 460,00 € Mesto Šurany Ladislav Mrkvica a manž. Anna Mrkvicová
24. Október 2022
Kúpna zmluva č. 8/2022
8/2022
43 600,00 € Mesto Šurany Andrej Pilek
16. August 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/6
43 600,00 € Mesto Šurany Mgr. Marek Čajági
28. Jún 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/1
44 742,60 € Mesto Šurany Pavol Šafár a manželka Jana Šafárová
20. Október 2022
Kúpna zmluva č.7/2022
Kúpna zmluva č.7/2022
45 752,75 € Mesto Šurany Martin Vnuk
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie na rok 2023
1485/2023-M_ODFSS
58 968,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Šurany
13. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení
Škol 1/2023
72 137,52 € Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra Mesto Šurany
13. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení
ŠKOL 1/2023 - opravená
72 137,52 € Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra Mesto Šurany
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl školských zariadení na rok 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl školských zariadení na rok 2024
72 775,26 € Mesto Šurany Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
12. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
192024
73 627,56 € Mesto Šurany Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo NItra
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej inervencie
92024
75 600,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Šurany
27. November 2023
Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany
Dodatok č. 9 k zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany
77 556,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto Šurany
7. Október 2022
Kúpna zmluva
62022
80 007,95 € Mesto Šurany Alexander Cehlárik
21. November 2023
Zmluva o dielo č.13/2023 "Úprava priestorov MsÚ Šurany".
ŽP21/2023
82 692,00 € HELIOS Lighting spol. s.r.o. Mesto Šurany
12. December 2023
Zmluva o dielo "Spoločenská hala Šurany-projektová dokumentácia"
ŽP23/2023
82 800,00 € IF_ROGGI s.r.o. Mesto Šurany