Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva č.994/2024/OSČ
1012024
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šurany
9. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
220365-L13.0658.17.0011-VB
5 544,00 € Západoslovenská distribučná., a.s. Mesto Šurany
27. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
23/2022
6 000,00 € N.M.-Audit, spol, s r.o. Mesto Šurany
11. Apríl 2023
Zmluva - Organizovanie a zabezpečenie podujatia, vystúpenia výkonného umelca - skupiny Gladiátor
8178/2023
6 000,00 € MDMG s.r.o. Mesto Šurany
17. Máj 2023
Kúpna zmluva č 1/2023
1/2023/A
6 680,00 € Mesto Šurany Alžbeta Birčárová a spol.
19. December 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004
SMM2/2004/D3
7 060,00 € Mesto Šurany Ľuboš Sádecký-KAMENáRSTVO a Ľudovít Cimra -LC
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 154/2022 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
11571/2022-M_ODPD
8 500,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Šurany
4. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022
č.3/2022
9 120,22 € Mesto Šurany Retail Šurany, s.r.o.
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0001/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0001/2023
10 000,00 € Atletický klub Šurany Mesto Šurany
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
22024
10 000,00 € Mesto Šurany TJ Slávia JO Šurany
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
152024
10 000,00 € Mesto Šurany Atletický klub Šurany
26. Marec 2024
Mandátna zmluva č. 193 na zastupovanie obstarávateľa pre obstarávanie Zmien a doplnkov č.3 "Územného plánu mesta Šurany"
532024
10 280,28 € Ing. Peter Hanesz-PROINVEST Mesto Šurany
4. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 01042023
01042023
11 535,60 € MK hlas, a. s. Mesto Šurany
22. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. Z042-23
ŽP20/2023
11 632,32 € MIM,s.r.o. Mesto Šurany
14. Február 2024
Dodatok číslo 7 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group
202024
11 639,63 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Šurany
30. Máj 2024
Kúpna zmluva č.SMM/1/2024/K
922024
11 875,00 € Ing. Andrea Iványiová Mesto Šurany
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0016/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0016/2023
12 000,00 € TJ Slávia JO Šurany Mesto Šurany
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
532023
16 500,00 € Mesto Šurany Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0028/2023
20 000,00 € HKM Šurany Mesto Šurany
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
62024
20 000,00 € Mesto Šurany Hádzanársky klub mesta Šurany